Co ještě ne/víme o tradičních zářivkách?

Zářivky potřebují startér a tlumivku; tlumivka spotřebuje také proud a to se musí připočítat ke spotřebě zářivky.


Je ale i přesto velmi úsporná. Zářivka https://www.hrdi.cz/moderni-zarivky-se-vyplati-jiste-i-vam totiž svítí výbojem elektrického proudu ve zředěných párách rtuti a vydává trochu modrozeleného světla. Zářivky se vyrábějí ve třech barvách. Je to zářivka denní, která má světilo jako severní obloha, tzn., že má hodně modrých paprsků. Zářivka bílá, má světlo v barvě asi jako sluneční světlo okolo poledne. Na konec je to zářivka růžová, jejíž světlo se blíží světlu žárovkovému a dá se s ním také kombinovat.

zářivka


Největší a nejčastější chyba při instalaci zářivek je ta, že se žárovka nahradí zářivkou v domnění, že to úplně stačí a uspoříme na proudu. To je omyl. Denní zářivky musí mít světlo vysoké intenzity, aby nás neunavovalo, nepůsobilo tísnivě chladně, aby vyvolávalo dobrou náladu a povzbuzovalo v práci. Osvětlení se měří na luxy. Mimoto světlo denní zářivky nepůsobí příznivě na barvy jídla, šatů ani pleti. Denní zářivky do bytu vůbec nepatří.


Osvětlení bílou zářivkou dovoluje již nižší intenzitu osvětlení, a zářivkou růžovou ještě menší. Růžová zářivka má světlo příjemné a lze je kombinovat se světlem žárovky, což u denní nelze.