Vnitřní světla vozidla se nacházejí na střeše a dveřích v autě. Funkce slouží k osvětlení interiéru vozidla pro snadný přístup ve tmě. Vnitřní světla shromažďují během určitého období hodně prachu a špíny, což snižuje jejich jas a ztěžuje přístup do různých prostor automobilu ve tmě.
světla pro denní svícení 
Krok 1 – Přijměte vhodná opatření
 
Vnitřní světelné kryty se skládají převážně ze dvou typů: světel, která se připevňují k otvoru, v němž je umístěno světlo pomocí zapínacího mechanismu, a světel, která používají šrouby pro upevnění. V obou případech postupujte opatrně při odstraňování, aby nedošlo k poškození krytu světla nebo objektivu. Navíc byste měli při práci pracovat s rukavicemi, abyste se vyhnuli kontaktu s čisticím roztokem, a zabránit tak alergické reakci nebo kožní vyrážce. Ujistěte se, že nedochází ke styku pokožky s halogenovými žárovkami, protože olej na pokožce může poškodit a snížit životnost těchto žárovek.
 
Krok 2 – Odstraňte vnitřní kryt světla objektivu
 
V krytech světla použijte plochý šroubovák pro jeho odklopení. Vložte jej do rohu a velmi opatrně zapněte šroubovák, dokud nezhasne kryt světla. Buďte opatrní se starými kryty světla, protože se snadno rozbíjí. Takto odstraňte všechny kryty a přesuňte se k dalšímu kroku.
 auto jaguar
Krok 3 – Odstraňte žárovky interiéru
 
Většina novějších modelů automobilů používá halogenové žárovky pro vnitřní osvětlení. Chcete-li tyto žárovky vyjmout, budete muset použít čisticí hadřík, abyste je vyčistili z jejich zásuvek. Zabraňte styku s halogenovými žárovkami při styku s kůží z výše uvedených důvodů. V případě, že výrobce automobilů používá pro osvětlení šroubové žárovky; vyjměte je kroucením ve směru hodinových ručiček.
 
Krok 4 – Vyčistěte kryty světla
 
Čistícím prostředkem a měkkou tkaninou vyčistěte kryty světel. K čištění nepoužívejte papírové ručníky, jejich hrubá struktura by mohla poškrábat plast. Nezapomeňte vyčistit vnitřní části zásuvky, do které má být žárovka opět instalovaná.
 
Krok 5 – Dokončete
 
Namontujte náhradní žárovky a zásuvku světla přechodem výše uvedených kroků v opačném pořadí. Po výměně zapněte osvětlení interiéru a zkontrolujte, zda je vidět výrazný rozdíl v jasu.