Hasební zásah takového požáru není možné provést standardním způsobem, který probíhá u většiny obytných a technických budov. Jde o to, že fotovoltaické panely neustále vyrábí elektrický proud, a to i po jejich odpojení. Součástí některých fotovoltaických systémů jsou i akumulátory pro „uskladnění“ přebytečné vyrobené elektřiny a ty jsou další rizikovým faktorem. Akumulátory může požár poškodit natolik, že z nich vytéká kyselina sírová a ta představuje pro hasiče další vážné nebezpečí.
solární panel instalace

Hasiči a záchranáři musí být dostatečně teoreticky obeznámeni s touto problematikou a musí naprosto bezpodmínečně postupovat podle norem a nařízení, vydaných pro tyto speciální případy.
střecha s panely

Těžké a smrtelné úrazy nejsou výjimkou

Při hašení fotovoltaiky už došlo k několika vážným úrazům hasičů. Při jedné akci byl tým nucen odklopit střešní krytinu, aby bylo možno aplikovat do ohniska požáru hasicí pěnu, při manipulaci s panely však bylo několik hasičů těžce zraněno elektrickým proudem. Zařízení totiž nelze jednoduše odpojit a vypnout. Pouze jej odepnete od střídače, ale panely na střeše budou pořád elektřinu vyrábět. Dokonce, pokud probíhá hasební zásah v noci, stačí i pouhý svit Měsíce nebo světla reflektorů používaných hasiči a panely vyrobí tolik elektrické energie, že to může být pro hasiče životu nebezpečné. Nejhorší je situace s přímým slunečním svitem. Tam jde doslova o život. Z minulosti je známo několik případů, především z Německa, kdy hasiči museli především chránit své zdraví. Hořící objekt s fotovoltaickými články nechali pouze pod dohledem, aby e požár nešířil i na okolní domy, shořet do základů.
hasiči v akci

Nepomůže ani pokrytí panelů speciální pěnou

Jako vhodné řešení se ukázalo v prevenci. Někoho napadlo připojovat pouze dva moduly na střídač, tehdy je celkové napětí z tohoto zdroje jen 70 V, které není životu nebezpečné. Toto řešení navíc snižuje i riziko požáru a přináší v dlouhodobém horizontu i vyšší zisk z výroby elektrické energie. Tento způsob úpravy a zapojení fotovoltaických zařízení však zatím poskytla pouze německá firma SolarConsult a zda se něco podobného bude aplikovat i na našem trhu, se zatím neví.