Všichni si uvědomujeme veliký psychologický vliv značek na lidi. Protože je známo, že tato je super, úžasná a drahá a tamta je pro chudáky. Takže těmhle budeme podlézat, jelikož nosí drahé oblečení a tamtěm se budeme za levné oblečení smát, nebo tak nějak.
Lidé si zkrátka potrpí na to, že jsou odlišní od ostatních a pokud nemají tuto možnost od výrobců, tak se začne množit vylepšování oblečení a doplňků.
Můžeme se lišit ve čtyřech oblastech: výrobek, služby, personál, image
lidské zdroje

Hodnota personálu

Práce, jakou odvádí vaši zaměstnanci má různou úroveň a z toho i různou hodnotu. Čím motivovanější zaměstnanci, tím lépe odváděná práce. Jsme však především lidé, a proto hrajeme také na city:
–          Kvalifikovanost: chci-li si koupit něco drahého a zaměstnanec ani neví, jak to funguje a jaká to má specifika, pak je někde veliká chyba
–          Zdvořilost, vnímavost, komunikativnost: zkrátka lidský přístup
–          Důvěryhodnost, spolehlivost: co řeknu, to udělám, spolehněte se na mě
–          A další parametry, které jako firmu charakterizují a dělají vás jedinečnými…
divné oko

Hodnota image

Jak vás vnímá veřejnost velmi ovlivní oblíbenost vašich produktů. Firma se vždy musí snažit, aby měla co možná nejlepší reputaci a veřejnost, aby ji vnímala pozitivně a nejlépe jako přínos, nebo něco lukrativního.
–          Symboly: vidíte symbol a hned víte ke komu patří, identifikuje vaši firmu, nebo značku, kterou produkujete, díky čemuž se prezentujete jednotným stylem na veřejnosti i v médiích.
o   Reklamní slogany – nejlépe tak otravné, že je nebudete moci vyhnat z hlavy, a navíc všem řeknou přesně jaký je váš cíl
o   Loga – jednoduché, jasné a hlavně všude!
o   Zvukové stopy – nejlepší je nějaká veřejně známá melodie, nebo něco naprosto nového, co při poslechu vyvolá vzpomínku na vaši firmu
o   Osobnosti – herečka nebo fotbalista v reklamě zaujmou a upozorní na vás
–          Události: úmyslně vytvářené akce, které mají podpořit vaši image
o   Sponzoring veřejně prospěšných akcí, spolků
o   Charitativní akce
–          Atmosféra: jak působíte na zákazníky, když k vám přijdou. Jaké je prostředí a vybavení v prodejnách, jednacích místnostech, jak se chovají zaměstnanci.