Každá práce znamená zvýšenou zátěž.
V práci musíte:
dodržovat termíny, opravovat chyby, uspokojovat požadavky, plnit plány, řešit problémy, reagovat na změny.
útěk z práce
Občas se stane, že:
během práce se změní cíl, někdo vás vyruší, práce je přerušovaná, vztahy na pracovišti se zhorší, máte moc nebo málo práce, práce vás nudí nebo ničí, vaše profesní budoucnost je nejistá.
Tato zátěž ve vás může spustit mechanismus, který vás upozorňuje, že něco není v pořádku. Když na této úrovni setrváte příliš dlouho, hrozí vám vážné poškození fyzického a psychického zdraví.

Máte dvě možnosti:
naučit se stres zvládat, nebo mu podlehnout.
Snažte se stres včas rozpoznat
Pokud budete stres ignorovat, vaše schopnost s ním bojovat klesne, problémy se zhorší,
zátěž vzroste.

V důsledku toho:
– prožíváte víc stresu
– situace se komplikuje
– najít pomoc je čím dál obtížnější
– návrat k normálu vyžaduje mnoho času a energie

Čím rychleji stres rozpoznáte, tím snáze jej zvládnete.Potlačte ho hned na začátku.
1. Všímejte si fyzických a emočních známek stresu a jeho projevů ve svém chování.
2. Co vidíte, slyšíte, cítíte?
3. Jaké varovné signály vám při vzniku stresu dává tělo?
4. Jsou to vždy stejné signály?
stříbrné hodinky
Poskytněte si první pomoc
Stres je vyvolán tím, co se děje ve vaší mysli a v těle. Na začátku je myšlenka, která se změní ve fyzickou reakci. Postavte se této myšlence na odpor a převezměte kontrolu nad svou fyzickou reakcí.
Vyberte si.Buď budete myslet a reagovat způsobem, který váš stres zvýší, nebo sníží.

Psychická první pomoc
Pokud nějakou situaci vnímáte jako hrozbu nebo výzvu, spustí se ve vás reakce útok nebo útěk. Pokud budete o této situaci uvažovat jinak, můžete zabránit tomu, aby se poplachová stresová reakce rozvinula.
·         Přelaďte svou mysl na něco jiného.
·         Na chvíli se zasněte.
·         Řekněte si, že nemá cenu se rozčilovat. Rozhodněte se uvažovat o tom v klidu.
·         Představte si, že vy všechno mohlo být mnohem horší.
·         Zůstaňte objektivní. Nejdřív se seznamte se všemi fakty. Pokud vám chybí důležité informace, hrozí neuvážená reakce.
·         Zaujměte pozitivní postoj.
·         Zmobilizujte svou vnitřní sílu. Reakci útok nebo útěk dokážete mít pod kontrolou.

Fyzická první pomoc
Pokud nějakou situaci vnímáte jako hrozbu nebo výzvu, vaše tělo se dostane automaticky do stavu pohotovosti. Pokud to ignorujete a nesnažíte se to změnit, vaše tělo zůstává v permanentní připravenosti na útok nebo útěk. Snaží se instinktivně adaptovat na vzrůstající zátěž, až se nakonec zhroutí. K návratu do normálního fungování může pomoci jedině změna ve fyzické oblasti.
·         Jestliže dýcháte rychle a povrchně, usilujte o pomalé a hluboké dýchání.
·         Jestliže jste napjatí, uvolněte křečovitě stažené svaly.
·         Jestliže se choulíte nebo hrbíte, posaďte se nebo postavte rovně.
·         Usmějte se, nejlépe opakovaně a co nejvíc. Tím dáte tělu signál, že se má vrátit do normálního stavu. Začnete se cítit lépe.
·         Pokud máte možnost, vzdalte se ze stresující situace fyzicky. Udělejte si třeba přestávku.
tlačení balvanu
Zařaďte prevenci
Skutečnost, že první pomoc potřebujete, ukazuje, že vás stres ovládl. Snažte se snížit počet případů, kdy se ve vás spustí reakce útok nebo útěk.
Osvojte si dovednosti z těchto oblastí:
duševní: jiný úhel pohledu, pozitivní myšlení
fyzická:relaxace, zlepšení kondice
organizační:lepší využití času
chování:asertivita, umění řešit konflikty