V oblasti San Francisco Bay Area bylo od roku 2013 za pomoci čínských investorů vytvořeno nejméně 11 startupových projektů, což tvrdí firma Crunchbase, působící v technologické a datové oblasti. Některé spolupracují přímo s čínskou vládou, která zajišťuje finanční prostředky. Hlavním záměrem pak má být převedení amerických startupů právě do Číny.
ohraničení Číny.png
Z pohledu vládních úředníků ve Spojených státech, kteří se obávají zvyšující se chuti Číny v oblasti technologií, tento boom jen potvrzuje jejich obavy, že americké technologické know-how je převáděno do Číny prostřednictvím investic, sdružených podniků nebo licenčních smluv. „Naše duševní vlastnictví je budoucností našeho hospodářství a bezpečnosti,“ uvedl senátor Mark Warner, demokratický místopředseda zpravodajského výboru v americkém senátu, ve svém prohlášení k čínským projektům. „Čínská vláda jednoznačně upřednostňuje získání co největší části tohoto duševního vlastnictví. Jejich pokračující snahy, ať už legální, či nikoliv, představují riziko, kterým se musíme vážně zabývat.“ USA již vytvořily blok zahrnující mnohé čínské akvizice v technologickém sektoru a zvažují několik opatření, která by mohla omezit čínské investice v Silicon Valley. Do záležitosti se promítají i přísná opatření Donalda Trumpa týkající se udělování víz zahraničním technologickým pracovníkům a hrozba obchodní války s Čínou.
kulaté budovy.jpg
Zmíněné projekty však rovněž odrážejí úzké vazby mezi podnikateli, investory a špičkovými inženýrskými talenty v USA a Číně. Americké univerzity nadále poskytují rozsáhlé zázemí čínským inženýrům a americkým společnostem, jako je například Microsoft, které již dlouho mají v Číně své výzkumné laboratoře. Představitelé několika dotyčných projektů podporovaných Čínou prohlašují, že jejich záměrem je pomoci začínajícím firmám získat přístup na čínský trh a podporovat vztahy mezi podnikateli a investory v obou zemích.