Vířivé vany získávají na oblibě i tam, kde o jejich pořízení lidé dosud váhali. Vířivka je mnohdy lepším relaxačním prostředkem, než bazén, je to dáno masážním pohybem vody, který velmi příznivě působí na lidský organismus. Vířivka je ovšem poměrně složitý mechanismus, kde se spojuje v jeden celek soustava masážních trysek, potrubí, armatur a elektrických zařízení s elektronickými ovládacími prvky.

relaxace ve vířivce

Vířivku je vhodné nechat občas důkladně vyčistit

Provoz vířivek výrazně komplikuje tvrdá voda, ta se bohužel vyskytuje na většině našeho území, výjimkou jsou pouze horské oblasti s velmi měkkou až extrémně měkkou vodou. Tvrdost vody je jinými slovy řečeno množství rozpuštěných minerálních iontů, zejména vápníku s hořčíkem. Velmi tvrdá voda způsobuje usazování minerálů na povrchu různých materiálů a tento proces je tím intenzivnější, čím je vyšší teplota vody, a čím více se teplota vody také mění (kolísá). Nejvíce vodního kamene, tedy minerálních usazenin, proto nacházíme např. v bojlerech a právě ve vířivkách.

vířivka v domácnosti

Čas od času je i při pravidelné údržbě vířivky vhodné provést nejen výměnu vody, ale komplexní vyčištění od minerálních usazenin, které ulpívají jak na povrchu samotné laminátové vany, tak i na příslušenství v potrubí a armaturách. Hloubkové čištění je významné i z toho důvodu, že zbaví povrch celého systému škodlivých bakterií a dalších mikroorganismů a zbytků nánosů nahromaděných organických odpadních látek.

Čištění se provádí tak, že se nejprve aplikuje do teplé vody látka, která s usazeninami reaguje. Je to dlouhodobý proces, který trvá několik hodin, proto se chemikálie nechá působit např. přes noc. Další den se pak provádí samotné čištění pomocí speciálních přípravků, vypouští se voda, proplachuje filtrační zařízení a provádí současně jeho kontrola. Po napuštění vody pak servis vířivek kontroluje všechny systémy včetně masážních trysek a elektrických pohonných jednotek.