Přechod na alternativní zdroje namísto fosilních paliv je tématem nejenom pro ekologické aktivisty a a odborníky, ale také pro nadnárodní korporace, které se snaží najít náhradu za tyto „vymírající suroviny“. Zvláště v případě autoprůmyslu se zdá o logický krok. Gigantické automobilové koncerny jsou v posledních dvou dekádách čím dál více kritizované za velice znatelnou ekologickou stopu, které spalovací motory zanechávají. Jistě, benzín a nafra jsou nejpoužívanějším palivem v průřezu většiny států na každém kontinentu, ale sílící tlak již donutil jak evropské, asijské tak i americké automobilky, aby svůj vývoj zaměřili tímto směrem.

elektřina, inovace

Elektromobil je náš kamarád

Elektromobil či jinak řečeno elektroauto, je revolučním především v rámci řešení již právě zmiňovaného motoru. Na rozdíl  od spalovacích motorů zde není potřeba paliva, nýbrž výkon zajišťují lithium-iontové baterie, které můžete kdykoliv stabilně dobít. Dnes jsou takovéto dobíjecí stanice přítomné v každém větší městě, v České republice můžeme zmínit Prahu, Brno, Ostravu či Plzeň, kde se můžete kdykoliv zastavit a akumulátor nabít. Samozřejmě je zde komplikovanější dojezdová vzdálenost, která je výrazně nižší než u standardních automobilů a proto musíte dávat pozor, aby se vám baterie nevybila jako například mobilní telefon. Dalším aspektem je proklamovaná ekologická stopa.
automobil, vývoj
Do roku 2020 se počítá, že elektroautomobil bude vypouštět o 73% méně emisí, než standardní automobil se spalovacím motorem. Poměrně horší je ovšem statistika výroby elektroautomobilu, kdy je využití vzácných kovů na jeden takové automobil vůči automobilu na benzin či naftu v poměru 60:1. Z tohoto důvodu tedy elektroauto nemůže být zcela bezemisní. Nicméně stále se jedná o velice zajímavou ekologickou alternativu a s vývojem budou jistě přicházet i další vylepšení.